Skip to main content
EIK Psychotherapie is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling binnen de GGZ. We hebben ruim ervaring en delen graag onze kennis en kunde voor een betere geestelijke gezondheidszorg. We bieden verschillende masterclasses en supervisiemogelijkheden aan. Deze kunnen zowel bij ons op locatie als op een locatie naar keuze gegeven worden.

Hieronder vind je een beknopt overzicht. Heb je andere wensen? Neem dan gerust contact met ons op.

Supervisie

Supervisie is een krachtig instrument om je persoonlijke kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van een beroepsmethodiek en helpt bij het uitbouwen en actueel houden van je eigen professionaliteit. Je leert door te reflecteren op situaties waar je in het werk tegenaan loopt. Hierbij staat de manier waarop je met deze situaties om gaat centraal. Supervisie verhoogt de effectiviteit van jouw functioneren als professional. Je kunt bij ons terecht voor supervisie op het vlak van diagnostiek en behandeling in het kader van een (specialistische) opleiding.

We bieden supervisie voor alle opleidingen tot (BIG geregistreerd) psycholoog (GZ, PT, KP). Ook bieden wij specifieke supervisies voor verschillende beroepsverenigingen. Je kunt bij ons terecht voor erkende supervisies voor de NVRG en VGCT.

Consultatie

Heb je behoefte aan advies of een consult op het gebied van ingewikkelde casuïstiek? Wij denken graag met je mee. Dit kan door middel van een telefonisch consult, een eenmalig contact waarin wij meekijken of een meer structureel overleg. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Masterclass MMPI

Masterclass MMPI voor beginners

Dit is een masterclass van 2x 2 uur waar masterpsychologen en GZ-psychologen die weinig tot geen ervaring hebben met de MMPI, kennis kunnen maken met het instrument. Zowel de MMPI-2 als de MMPI-RF worden besproken. Na deze masterclass ben je in staat om de validiteitsschalen, klinische hoofdschalen, inhoudsschalen en algemeen profiel te interpreteren. Voorwaarde is enige ervaring met testdiagnostiek (BAPD) en enige ervaring in het doen van psychodiagnostiek gericht op persoonlijkheidsfunctioneren. Er wordt tijdens de masterclass gebruikt gemaakt van casuïstiek die de trainers zelf meebrengen, maar uiteraard kan er ook gewerkt worden met eigen casuïstiek.

Masterclass MMPI voor gevorderden

Dit is een masterclass van 2x 2 uur waar masterpsychologen en GZ-psychologen die ervaring hebben met de MMPI en al weten hoe je de validiteitsschalen en overige schalen over het algemeen beschouwd en interpreteert. In deze masterclass maken we een verdieping wat betreft de interpretatie en staan we stil bij de verschillende codetypen, clusters van schalen en op welke items en schalen je vooral moet letten. Er wordt tijdens de masterclass gebruikt gemaakt van casuïstiek die de trainers zelf meebrengen, maar uiteraard kan er ook gewerkt worden met eigen casuïstiek.

Masterclass psychodiagnostiek

Masterclass psychodiagnostiek voor beginners (masterpsychologen)

Je hebt met het behalen van je BAPD enige ervaring opgedaan met psychodiagnostiek en het doorlopen van de diagnostische cyclus. Het is belangrijk om de opgedane kennis in de praktijk te blijven brengen en om genoeg vlieguren te maken als het gaat om psychodiagnostiek. Maar vlieguren alleen zijn vaak niet genoeg. In deze training staan we stil bij het eigen maken van de diagnostische cyclus: van aanmelding tot onderzoeksvraag, van resultatensectie tot het schrijven van een integratief beeld. Na deze masterclass van 2x 4 uur heb je een gedegen basis in de psychodiagnostiek en kun je gerichter werkervaring gaan opdoen. Indien gewenst bieden we ook vervolg supervisie gericht op psychodiagnostiek aan voor jou of je team.

Masterclass psychodiagnostiek voor GZ-psychologen

In deze mastersclass staan we stil bij het doen van psychodiagnostiek volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. Zo is er aandacht voor procesdiagnostiek (therapeutisch psychologisch onderzoek), onderzoek naar persoonlijkheidsfunctioneren en het diagnostisch proces van aanmelding tot nabespreking met specifiek aandacht ook voor het schrijven van het onderzoeksrapport. De duur van de masterclass is 2x 4 uur, maar kan afgestemd worden op individuele wensen.

Masterclass suïcidepreventie

Voel jij of je team soms onzekerheid als het gaat om hoe om te gaan met suïcidale uitingen? We zijn getraind in het geven van scholing op het gebied van suicidepreventie volgens de laatste inzichten en richtlijnen. Je leert hoe je het gesprek kan aangaan over suïcidale ideaties, hoe je risico’s moet beoordelen en welke taken en verantwoordelijkheden je hebt. De duur van de masterclass is 2x 4 uur, maar kan afgestemd worden op individuele wensen.